DİJİTAL MEDYA VE TOPLUMSAL CİNSİYET

İnternet teknolojileri ile ortaya çıkan yeni alanların, toplumsal cinsiyet eşitliği (ya da eşitsizliği) perspektifinden irdelenmesini amaç edinen bu kitap, dijital medyanın toplumsal cinsiyet ilişkileri bağlamında sorunsallaştırılması gerektiği düşüncesinden hareketle hazırlanmıştır. Bu kapsamda, dijital medya ve toplumsal cinsiyet ilişkisini farklı sorular ve sorgulamalarla mercek altına alan örnekler üzerinden, dijital medyanın yeni açılım ve alternatifler üretme potansiyeli ve bu tür girişimlerin ortaya çıkarttığı sonuçlar toplumsal cinsiyet perspektifinden ele alınmaktadır. Bu kitap için Beck’in belirttiği gibi ”(…) ‘yeni’yi yeniden düşünen ve onunla yaşayıp eylememizi sağlayacak (…) terminolojilere her zamankinden daha acil bir şekilde ihtiyacımız” olduğu düşüncesiyle yola çıkılmıştır. Kitapta bu terminolojileri de tartışmaya açmak ve Türkçe alanyazındaki kullanımlarını çeşitli örnekler üzerinden ele almak amaçlanmaktadır.

 

Kitaptaki Konu Başlıkları:

Dijital Medya ve Toplumsal Cinsiyet; Kavramsal Bir Giriş ve Sunuş

Yeni Medya ve Toplumsal Cinsiyet: Türkiye’deki Akademik Çalışmalardan Genel Bir Kesit Sunma Çabası

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Risk Toplumu Bağlamında Çevrimiçi Riskler ve Siber Zorbalık

Mobil Homonormativite ve Heteronormativite: Lokasyon Bazlı Çöpçatanlık ve Flört Uygulamaları

Yeni Bir Hegemonik Erkeklik Biçimi: Sosyal Medyanın Fenomen Erkekleri

Adını Mizahla Aramak: 5harfliler’in Yeni Medya ve Taktiksel Mizah Kullanımı Üzerine Bir İnceleme

E-Demokrasi, E-Katılım ve Toplumsal Cinsiyet

Dijital Çağda Cinsiyet Eşitliği Uçurumunun Kapatılmasında Sosyal Paylaşım Ağlarının Etkisi: Olası Benlikler Teorisi Bağlamında Kodlama Üzerine Niceliksel Bir Analiz

Tekillik, İnsan-Sonrası (Post-Human) ve Göçebe Cinsiyetler

Siyahi Güzellik ve Dijital Mekanlar: Yeni Görünebilirlik Politikası

İstihdam ve Üretim İlişkileri Çerçevesinde Türkiye’de Kadın Radyo Programcılarının Genel Görünümü: Yeni Medyanın Sunduğu Olanaklar

 

 

Yayınevi : Literatürk Academia

Sayfa Sayısı : 399

İlk Baskı Yılı : 2019

Dil : Türkçe

Önceki Gönderi

Çevrimiçi Riskler ve Siber Zorbalık

Sonraki Gönderi

KİMLİK MEDYA VE TEMSİL KİMLİK KURGUSU VE TEMSİLLERİ ÜZERİNE MEDYA ANALİZLERİ