KİMLİK MEDYA VE TEMSİL KİMLİK KURGUSU VE TEMSİLLERİ ÜZERİNE MEDYA ANALİZLERİ

Bu kitap, kimlik ve medyada kimlik temsilleri üzerine yapılmış çalışmaları tam da postmodern çağın kimlikler üzerine tartışmaları popüler hale getirdiği bir ortamda bir araya getirmeyi hedeflemiştir. Kitapta, bireysel ve daha ağırlıklı olarak kolektif kimlik üzerine politik tartışmalara girilmiş olsa da aslında bu kitap iletişim akademisyenleri tarafından yazılmıştır. İletişim alanının disiplinler arası niteliği yazarları medyada kimlik temsillerini analiz ederken küresel çağda kimlikler, Türkiye ve hatta Avrupa tarihi üzerine tartışmalara girmeyi de zorunlu kılmıştır. Bu çerçevede kitabın amacı, çeşitli olaylara ilişkin medya metinlerinin analizlerini bir araya toplamak değil, modernist milliyetçilik, küresel çağda milliyetçiliğin aldığı yeni biçimler, Türkiye’de 1990’ların sonlarında karşımıza çıkan popüler milliyetçilik, “Avrupalılık”, “Avrupa kimliği” ve bu kimlik tasavvurunda Türkiye’nin yerine ilişkin tartışmaları, medyadaki temsilleri üzerinden yeniden tartışmaktadır.

Kitaptaki konu başlıkları:

I. Türk Ulusçu Söylemi ve Medya
‘Ege’de Sular Isındı’: Yazılı Basın Söyleminde Yunanistan’ın Ötekileştirilmesi ve Kardak Krizi
Küreselleşme ve Türk Ulusçu Söyleminin Dönüşümü: 17 Ağustos Depremi Sonrası İki Ülke Basınına Yansıyan Türk-Yunan Dostluğu
‘Cola’yı A La Turka Satmak: Türk Rüyası, Amerikan Rüyasına Karşı!

II. Avrupa’da Kimlik Arayışları ve Türkiye
‘Avrupa Kimliği’ Açmazında Türkiye: 3 Ekim Müzakere Sürecinde AB Basınında Türkiye İmgesi
İspanyol Basınında Türkiye: Uzak Bir Komşu, Yakın Bir Problem
17 Aralık Sürecinde Fransız Basınında AB-Türkiye İlişkileri: Bir Kimlik ve İmaj Sorunu                                                                        
Ulus-Aşırı Türk Sinemasında Kimlik Arayışları: Fatih Akın ve Yüksel Yavuz Sineması


Yayınevi: Nobel Yayın Dağıtım

Sayfa Sayısı : 249

İlk Baskı Yılı : 2007

Dil : Türkçe

Önceki Gönderi

DİJİTAL MEDYA VE TOPLUMSAL CİNSİYET

Sonraki Gönderi

YENİ MEDYA, YENİ PRATİKLER VE OLANAKLAR