Türkiye’de Temel Eğitim Gençliğinde Siber Zorbalık Konusunda Farkındalık Geliştirmek: Gençlerin ‘Siber Zorbalık’ı Algılayışı, Yaygınlığı ve Farkındalığa İlişkin Alan Çalışması

Süre:24 Ay

Görev: Yürütücü

Önceki Gönderi

Katılımcı Yurttaşlığın Bir Aracı Olarak Medya Okuryazarlığı: Kocaeli’nde Yurttaşlık Kavrayışı Açısından Kadınların Televizyon İzleme Pratikleri Üzerine Bir Araştırma Ve Eleştirel Medya Okuryazarlığı Eğitimi Üzerine Öneriler