Siber Zorbalık Nasıl Önlenebilir?

Okullarda siber zorbalığın önlenmesinde etkili olan yolların başında 'mücadele eylem planları'nın oluşturulması gelmektedir. 

Okullarda siber zorbalıkla mücadele eylem planlarının içeriğinde yer alacak başlıklar arasında şunlar bulunmaldır;

•   Farkındalık yaratma, 

•  Ortak anlayış geliştirme, 

•   Süpervizyon,

•   Program geliştirme boyutlarına yer verilmelidir.

Farkındalık Yaratma: Bu aşamada öncelikle hangi davranışların siber zorbalık olabileceği tanımlanmalı ve öğrenciler bilgilendirilmelidir. Ardından okul personeli, öğrenciler ve velilerin siber zorbalıkla mücadelede ortak bir anlayış geliştirmeleri sağlanmalıdır. Okullarda siber zorbalığa yönelik ortak bir anlayış geliştirmek için ise siber zorbalıkla mücadele ilkelerinin belirlenmesi ve bu ilkelere bağlı hareket edilmesi gerekmektedir. Siber zorbalıkla mücadele ilkeleri öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin katılımıyla belirlenmelidir. 

Ortak Anlayış Geliştirme: Siber zorbalığı önlemeye ve azaltmaya yönelik kurallar ve yasal önlemlere de açık bir şekilde yer verilmeli, ardından da belirlenen kurallar siber zorbalığın faili ya da mağdurunun kim olduğuna ya da cinsiyetine bakılmaksızın tolerans gösterilmeden uygulanmalıdır. İlkeleri hayata geçirememek, siber zorbaları cesaretlendirerek zorbalığı önlemekten çok yayılmasına neden olabilmektedir. 

Süpervizyon Aşaması:  Okullarda ebeveynlerin teknoloji kullanımı konusundaki bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik eğitimler oluşturmak gerekir. Bu eğitimler sayesinde öğrencilere, ebeveynlerinin teknoloji hakkında bilgi sahibi oldukları ve gereksinim duyduklarında ebeveynlerinden destek alabilecekleri mesajını vermek hedeflenir.

Program Geliştirme: Okulların zorbalıkla mücadele programının sınıflarda ders şeklinde uygulanması yararlı olacaktır. Bu derslerde öğrencilere siber zorbalığın hedefi olan ve olumsuz mesajlar alan sınıf arkadaşlarını nasıl fark edebilecekleri öğretilmelidir. Bununla birlikte öğrencilere siber zorbalığa seyirci olmamaları, gözledikleri zorbalığı yetişkinlere bildirmeleri ve zorbalara karşı tepki göstermeleri öğretilmelidir. 

Bu dört maddeye ek olarak DİJİTAL YURTTAŞLIK EĞİTİMİ ve YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ de siber zorbalıkla mücadelenin araçları olarak görülmektedir. Her iki eğitim programı siber zorbalık başlığını içerecek şekilde düzenlenmeledir.

Orta okul 7 ve 8. sınıflarda seçmeli olarak verilen 'Medya Okuryazarlığı' dersi siber zorbalığı önleyici çalışmalar açısından oldukça önemlidir. Dersin içeriği önleyici çalışmaları kapsayacak biçimde düzenlenmeli, öğrencilerin internetten uzaklaştırılması değil, bilinçli internet kullanıcıları olmaları için bir araç olarak değerlendirilmelidir. 

Önceki Gönderi

Siber Zorbalık Ne Şekilde Karşımıza Çıkar?

Sonraki Gönderi

Ebeveynler Siber Zorbalıkla Mücadele İçin Neler Yapabilirler?